İyi Gelen Şeyler

Kardiyoloji Nedir? Hangi Hastalıklara Bakar?

Kardiyoloji Nedir?

Kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili hastalıkları inceleyen bilim dalına kardiyoloji adı verilir. Daha önceleri  İç hastalıkları (dâhiliye) bölümünün bir alt dalı olan kardiyoloji günümüzde ayrı bir anabilim dalıdır. Tıp eğitimi alan bir doktor uzmanlığını kardiyoloji dalında yaparak kardiyolog unvanını alır. Çabuk yorulma, siyanoz, çarpıntı, bayılma, gece idrara çıkma, ödem, nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi belirtilere sahip olan kişiler kardiyoloji bölümünde tedavi edilir.

Kardiyoloji Hangi Hastalıklarla Bakar?

Kalbin ana görevi vücuda kan pompalamaktır.  Eğer kalp çeşitli nedenlerden dolayı vücudun ihtiyaç duyduğu kanı yeteri kadar pompalayamazsa kalp yetmezliği oluşur. Kardiyoloji kalp yetmezliği başta olmak üzere;

 • Hipertansiyon
 • İskemik kalp hastalıkları
 • Aterosklerotik koroner arter hastalığı
 • Akut koroner sendromu
 • Anjina pektoris
 • Trisküspit stenozu
 • Aort yetmezliği
 • Aort darlığı
 • Mitral kapak yetmezliği
 • Mitral kapak darlığı
 • Miyokart infarktüsü
 • Endokart hastalıkları
 • Pulmoner yetmezlik
 • Pulmoner stenoz
 • Kardiyomiyopati
 • Akut miyokardit
 • Perikardiyal efüzyon
 • Perikard tamponadı
 • Kardiyak tümörler
 • Primer tümörler
 • Periferik arter hastalıkları
 • Kardiyak arrest
 • Wolf Parkinson White Sendromu
 • Kardiyak aritmiler
 • Atriyal miksoma

Gibi kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları ile ilgilenir.

Kardiyoloji hastalıklarında belirtiler nelerdir?

 • Çarpıntı
 • Bazı kalp hastalıklarında istemsiz kilo kaybı
 • Genellikle arter hastalığına sahip kişilerde anjina pektoris bir başka deyişle göğüs ağrısı
 • Özellikle kalp yetmezliğine bağlı olarak gelişen dispne yani solunum güçlüğü ve gece idrara çıkma
 • Kalp kapakçıkları ile ilgili problemlerde ortaya çıkan hemoptizi yani kan kusma
 • Solunum güçlüğünün ağırlaşmasına bağlı olarak gelişen ortopne
 • İmpotans yani sertleşme problemi
 • Yaygın olarak görülen kardiyolojik semptomlarından biri olan senkop yani bayılma
 • Kalp yetersizliğinin en karakteristik belirtisi olan paroksismal noktürnel dispne yani hastaları uykudan uyandıracak kadar ağır bir biçimde oluşan nefes darlığı
BENZER  Mis Kokulu “Karanfil Çayının” Faydaları

Yorum yap