İyi Gelen Şeyler

Yanlışlığın eş anlamlısı nedir?

Yanlışlığın eş anlamlısı nedir?

yanlışlıkla kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : sehven, bilmeyerek, yanılarak.

Hatıra Anı eş anlamlı mıdır?

Anı kelimesi Türk Dil Kurumu’na göre ‘hatıraeş anlamlı sözcüğü üzerinden ele alınmaktadır. Okunuşları ve yazılışları farklı olan bu iki kelimeyi ortak şekilde aynı anlam üzerinden değerlendirebilirsiniz. Hem cümle içerisinde hem de tek başına kullanım imkanı sağlamaktadır.

Anı eş anlamlısı nedir Eodev?

Doğrulanmış Cevap anlam: Yazılışları ve okunuşları farklı, anlamları aynı olan kelimelere denir. Sorumuza geçelim. ‘anı‘ kelimesinin eş anlamlısı ‘hatıra’dır. Cümle kuralım.

Hatıra ne anlama gelir?

Andaç, anmalık, yadigâr. Bellekte yaşamaya devam eden geçmiş izlenim, duygu veya olay. Bir kimse veya olayı hatırlatan nesne, yadigar.

Elbise kelimesinin anlamı nedir?

Elbise kelimesinin Türk Dil Kurumu’na göre eş anlamlı kelimeleri ‘kıyafet’ ya da ‘giysi’ olarak tanımlanmaktadır.

Elbise kıyafet eş anlamlı mı zıt anlamlı mı?

=>Giysi kelimesinin zıt anlamlısı yoktur fakat eş anlamlısı vardır,eş anlamlısı kıyafettir. Kıyafet ve giysi kelimesini cümle içinde görelim. ☆Bu giysi ile baloya geldi. ☆Hiç temiz kıyafeti kalmamış.

Elbisenin eş anlamlısı nedir Eodev?

Doğrulanmış Cevap Elbise kelime anlamı insanların vücutlarını örtmek için kullandıkları kıyafetlere, giysilere denir. Elbise kelimesinin eş anlamlısı KIYAFET, GİYSİ kelimeleri olarak tanımlanabilinir.

BENZER  Vali kim tarafından görevlendirilir ve görevleri nelerdir yazınız?

Güç kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Güç kelimesinin eş anlamlı kelimeleri birden fazladır. Bu kelimeler ağır, bilek, can, çetin, derman, fer, hâl, hız, kudret, kuvvet, mecal, meşkül, sarp, takat, zor, efor kelimeleridir.

Kuvvetin eş anlamlısı var mı?

Kuvvet ile aynı anlama gelen eş anlamlı kelimeler aşağıdaki gibidir; … Kuvvet sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler çetin, derman, güç, nüfuz, şiddet, takat, yetke ve zor sözcükleridir. Bu kelimeler birbiri yerine kullanılabilir.

Kırmızı sözcüğünün eş anlamlısı nedir?

TDK üzerinden bakıldığı zaman al kelimesini eş anlamlı olarak, ‘kırmızı‘ sözcüğü karşımıza çıkıyor. Her iki kelime de aynı anlama gelmekte ve cümle içerisinde ortak biçimde rahatlıkla kullanılabilmektedir. ”Al rengi sana hiç yakışmamış.” ”Kırmızı renk sana hiç yakışmamış.”

Kırmızının eş anlamlısı nedir kırmızının eş anlamlısı nedir?

Kırmızı kelimesi ve al kelimesi arasında da bu ilişkiyi görebiliriz. Yazılışları farklıdır ancak anlamları aynıdır. Bu ilişkiye göre kırmızının eş anlamlısı “al”dır.

Kuvvetli nin eş anlamlısı nedir?

Kuvvetli kelimesinin eş anlamı ” güçlü ” olacaktır. Kuvvetli kelimesi ile ilgili cümleler yazacağım; -Bu adam çok kuvvetli birinr benziyor.

Yorum yap